OBCHOD: TECHNICKÁ PODPORA:
02 / 322 123 11 | store@ardaco.com 02 / 322 123 76 | support@ardaco.com
v prac. dni: 09:00 - 11:00 / 12:00 - 16:00
 
Časová pečiatka

Na overenie elektronického podpisu je dôležitý časový údaj, kedy bol podpis vytvorený. Tento údaj sa nazýva časová pečiatka.

Časová pečiatka musí byť vyhotovená dôveryhodným zdrojom času, tzv. serverom časových pečiatok. Ten garantuje, že časová pečiatka bola vytvorená použitím presného času. Nestačí, aby na vyhotovenie časovej pečiatky bol použitý systémový čas vášho počítača. Ten si totiž viete kedykoľvek zmeniť.

Použitie časovej pečiatky je nutné iba v prípadoch, kedy je potrebné deklarovať čas podpisu, resp. je vyžadovaná overovateľom.

Službu časovej pečiatky si môžete zakúpiť u akreditovanej certifikačnej autority, od ktorej máte vydaný kvalifikovaný certifikát. Spoločnosť Ardaco, a.s. časovú pečiatku neposkytuje.

Príklady použitia časovej pečiatky

 • Obchodný register SR (OR SR)
  Pri podaní do OR SR časovú pečiatku použiť nemusíte. Na úrade ju vkladajú do vášho podpisu až po zaplatení správneho poplatku. Podpis (váš kvalifikovaný certifikát) musí byť platný v tomto čase, nielen v čase, kedy ste dokument podpísali.

 • Súdy SR
  Pri elektronickom podaní postačuje, aby bol KEPom podpísaný len návrh (vo veci samej) na začatie konania. Do podpisu však musí byť taktiež vložená aj časová pečiatka. K návrhu je možné prikladať aj prílohy v elektronickej podobe, ktoré sa tiež odporúčajú (ale nemusia sa) podpísať KEPom s časovou pečiatkou. Dokumenty súdneho podania sa môžu použiť aj po čase platnosti vášho kvalifikovaného certifikátu, kedy vám časová pečiatka zaručí platnosť vášho podpisu aj v prípade, že si platnosť kvalifikovaného certifikátu už neobnovíte.

 • Ústredný portál verejnej správy
  Pri podaní sa podpisuje len textová časť podania, kde nemusíte vkladať časovú pečiatku. K podaniu je však možné zasielať aj prílohy, pri ktorých môže byť vyžadované, aby boli podpísané KEPom, príp. aby bola do podpisu vložená aj časová pečiatka (ak je potrebné deklarovať čas podpisu).

  PRÍKLAD:
  • Pri elektronickom podaní na Kataster nehnuteľností SR musia byť v elektronickej podobe podpísané KEPom aj všetky prílohy, pričom ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá KEP s časovou pečiatkou.
Doba platnosti časovej pečiatky je však tiež obmedzená. Závisí od dátumu, dokedy je platný certifikát časovej pečiatky. Ak chcete zachovať platnosť časovej pečiatky aj po tomto dátume, je potrebné aby ste do podpisu vložili novú časovú pečiatku.

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem