OBCHOD: TECHNICKÁ PODPORA:
02 / 322 123 11 | store@ardaco.com 02 / 322 123 76 | support@ardaco.com
v prac. dni: 09:00 - 11:00 / 12:00 - 16:00
 
Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát (KC) sa vydáva len pre fyzickú osobu.

Existujú dva spôsoby ako ho získať – pomocou nového občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karta) alebo od niektorej z ďalších akreditovaných certifikačných autorít.


Nový občiansky preukaz s čipom – eID karta

Pre väčšinu bežných používateľov je táto alternatíva momentálne najjednoduchšia a ekonomicky najvýhodnejšia. Na nový občiansky preukaz sú vydávané kvalifikované certifikáty splatnosťou 5 rokov. Starý občiansky preukaz, ktorému ešte neuplynula doba platnosti môžete vymeniť za nový typ za poplatok 4,50 EUR.

Viac informácií o novom občianskom preukaze môžete získať na Ústrednom portáli verejnej správy.


Certifikát od inej certifikačnej autority

Kvalifikovaný certifikát môže byť vydaný aj niektorou z ďalších akreditovaných certifikačných autorít. Jednou s podmienok je, že musí byť vydaný na bezpečné zariadenie (ďalej len „zariadenie pre KEP“), ktoré musí byť certifikované Národným bezpečnostným úradom SR (NBÚ SR). Zoznam týchto zariadení nájdete na stránke www.nbusr.sk, Tabuľka A: Certifikované SSCD produkty.

Takéto zariadenie s kvalifikovaným certifikátom s privátnym kľúčom na podpisovanie získate u jednej z akreditovaných certifikačných autorít (ACA). Ich zoznam nájdete na stránke NBÚ SR.

Ardaco, a.s., ako externá registračná autorita patriaca pod ACA Disig, poskytuje aj službu vydávania kvalifikovaných certifikátov pre svojich klientov.

Ardaco poskytuje vydanie KC na nasledovné zariadenia a pre nasledovné produkty:

ZARIADENIE PRODUKT
Siemens Pack Shell
Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB, verzia CardOS V4.4 - DSDA
QSign

Na vydanie KC potrebujete

  1. Objednať službu vydania KC (možnosť vydania na 1, 2 alebo 3 roky) a zariadenie Siemens Pack Shell alebo objednať niektorý z balíkov licencií QSign obsahujúci KC a príslušné zariadenie cez náš elektronický obchod.
  2. Po zaplatení objednávky dohodnúť osobné stretnutie s pracovníkom certifikačnej autority Ardaco (vydanie KC sa uskutočňuje v kancelárii na adrese: Polianky 5, Bratislava - Dúbravka, ak nie je dohodnuté inak).
Vážený zákazník, každá osoba, ktorá má záujem využiť naše dôveryhodné služby vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov, je povinná oboznámiť sa s obsahom príslušnej dokumentácie, ktorá je záväzná pre poskytovanie a používanie týchto služieb. Preto Vás zdvorilo žiadame, aby ste sa pred návštevou nášho pracoviska oboznámili s nasledovnými dokumentmi:
  1. Všeobecné podmienky poskytovania a používania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania certifikátov Disig, a.s.
  2. Politika poskytovania dôveryhodných služieb
  3. Politika poskytovania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania KC
  4. Informácia o spracúvaní osobných údajov

Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu návštevu!

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem