História verzií QSign

< späť

5.3.13.4

 • špeciálna verzia poskytovaná bezplatne s licenciou QSign 5 Premium s platnosťou do 01.06.2020

5.3.13.3

 • aktualizácia dôveryhodných zoznamov

5.3.13.2

 • oprava funkcionality podpisovania po aktualizácii na Java 1.8.0_241
 • oprava funkcionality importu CRL
 • zvýšenie výkonu pri dávkovom podpisovaní

5.3.13.1

 • oprava podpisovania xml formulárov pre ORSR
 • doplnenie xml transformácie pre evidenčný záznam zaručenej konverzie

5.3.13

 • automatický import (XML tranformácií) eFormulárov z portálu ÚPVS online spôsobom
 • úprava funkcionality pre použitie centralizovaného informačného systému Evidencie záznamov o zaručenej konverzii (EZZK)

5.3.12.2

 • ODPORÚČANÁ AKTUALIZÁCIA
  zmena nastavenia s dôsledkom na výsledok overenia - aktualizácia dôveryhodného zoznamu podpisových politík a koreňových certifikátov

5.3.12.1

 • oprava vizualizácie osvedčovacej doložky zaručenej konverzie
 • úprava funkcie príkazového riadku

5.3.12

 • overovanie podpisov vytvorených algoritmom SHA512withRSA
 • oprava zistených chýb pri vytváraní a overovaní podpisov XAdES v kontajneri ASiCE
 • oprava problémov s overovaním niektorých časových pečiatok
 • úprava spracovania a overovania kvalifikovaných certifikátov podľa EU Trusted Lists
 • oprava ďalších známych drobných chýb.

hore

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem