OBCHOD: TECHNICKÁ PODPORA:
02 / 322 123 11 | store@ardaco.com 02 / 322 123 76 | support@ardaco.com
v prac. dni: 09:00 - 11:00 / 12:00 - 16:00
 
Vzdialený prístup pre technickú podporu

Aplikácia vzdialeného prístupu Ardaco Support (Aplikácia TeamViewer upravená pre spoločnosť Ardaco,a.s., www.teamviewer.com) slúži na vykonanie služieb technickej podpory spoločnosti Ardaco,a.s. Je určená pre zákazníkov spoločnosti Ardaco, a.s. a umožňuje bezpečný vzdialený prístup pracovníka technickej podpory spoločnosti Ardaco, a.s. do užívateľského rozhrania počítača zákazníka, pričom má zákazník plnú kontrolu nad operáciami vykonávanými pracovníkom technickej podpory. Na používanie tejto aplikácie je potrebné súhlasiť s podmienkami používania, ktoré sú uvedené nižšie.

  1. Stiahnite si aplikáciu Ardaco Support (súbor Ardaco_Support_vzdialeny_pristup.exe).
  2. Spustite tento súbor. Pred spustením aplikácie je potrebné najprv súhlasiť s podmienkami používania (viď nižšie).
  3. Ak s podmienkami súhlasíte, otvorí sa okno aplikácie. Aplikáciu nechajte spustenú.
  4. Kontaktujte technickú podporu spoločnosti Ardaco, a.s. a nadiktujte jej pracovníkovi vaše servisné číslo, ktoré sa nachádza v kolónke Vaše ID. Heslo pre pripojenie je predvolené a nie je potrebné ho zadávať alebo oznamovať, ani ho nemeňte.
  5. Pracovník technickej podpory spoločnosti Ardaco, a.s. sa následne pripojí (jedná sa o bezpečné spojenie) k užívateľskému rozhraniu vášho počítača a vykoná potrebné operácie, o ktoré ste požiadali. Súčasne máte možnosť neustále sledovať úkony, ktoré pracovník technickej podpory vykonáva a máte nad nimi plnú kontrolu.
    Vzdialený prístup môžete taktiež kedykoľvek ukončiť. Spoločnosť Ardaco, a.s. však v takomto prípade nenesie zodpovednosť za následky v dôsledku neukončených operácií, ktoré vykonával jej pracovník prostredníctvom tohto vzdialeného prístupu.
  6. Po vykonaní všetkých žiadaných a potrebných úkonov pracovník technickej podpory pripojenie k vášmu počítaču uzavrie. Následne zavrite spustenú aplikáciu Ardaco Support.

Podmienky používania

Spustením aplikácie Ardaco Support (aplikácia na vzdialený prístup do počítača zákazníka) a poskytnutím servisného čísla (Váš ID kód) si je zákazník plne vedomý skutočnosti, že prostredníctvom tejto operácie bude pracovníkovi spoločnosti Ardaco, a.s., so sídlom Polianky 5, 841 01 Bratislava, IČO: 35 829036 (ďalej len „Ardaco, a.s.“) umožnený vzdialený prístup do počítača zákazníka za účelom vykonania služby technickej podpory, ktorú si zákazník objednal, resp. vykonania servisného zásahu alebo iných operácií, o ktoré zákazník požiadal, pričom pracovník spoločnosti Ardaco, a.s. môže mať prístup k údajom nachádzajúcim sa v danom počítači zákazníka.

Zákazník týmto úkonom výslovne, vedome a slobodne súhlasí a umožní, aby pracovník spoločnosti Ardaco, a.s. vykonal všetky potrebné operácie v počítači zákazníka, o ktoré zákazník požiadal alebo sú predmetom objednanej služby. Zákazník sa zároveň zaväzuje vykonať všetky potrebné technické opatrenia, aby počas vzdialeného prístupu nedošlo k nežiaducemu oboznámeniu a spracovaniu údajov zo strany spoločnosti Ardaco, a.s. nachádzajúcich sa v počítači zákazníka, ktoré by mohlo viesť predovšetkým k porušeniu platných právnych predpisov (osobné údaje, utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo a pod.). Z tohto dôvodu je zákazník povinný urobiť také opatrenia, ktoré by predovšetkým zamedzili úniku tých údajov, ktoré nie sú potrebné k vykonaniu alebo nie sú predmetom vykonávanej operácie. Zákazník ďalej berie na vedomie, že spoločnosť Ardaco, a.s. nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií a údajov alebo za vzniknuté škody spôsobené únikom údajov, ktoré neboli podľa vyššie uvedeného zákazníkom chránené.

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem