OBCHOD: TECHNICKÁ PODPORA:
02 / 322 123 11 | store@ardaco.com 02 / 322 123 76 | support@ardaco.com
v prac. dni: 09:00 - 11:00 / 12:00 - 16:00
 
Vytvorenie a overenie KEP

Vytvorenie KEP

Na vytvorenie KEP sa používa súkromný (podpisovací) kľúč. Je to kód, ktorý je jedinečný a vlastníte ho iba vy. Musí byť bezpečne uložený na špeciálnom technickom zariadení (token/čipová karta) a proti zneužitiu je chránený zadaním hesla (PIN).

Z dokumentu sa pomocou matematickej funkcie vypočíta odtlačok (z ang. HASH). Použitá matematická funkcia musí fungovať tak, že vypočítaný odtlačok jednoznačne identifikuje elektronický dokument. To znamená, že je takmer nemožné nájsť dva rôzne dokumenty, ktoré by mali rovnaký odtlačok.

Pomocou ďalšej (podpisovacej) matematickej funkcie sa z odtlačku dokumentu a súkromného kľúča vypočíta elektronický podpis. Vytvorený elektronický podpis sú teda v skutočnosti dáta, ktoré sa pripoja k podpisovanému dokumentu. Tým vznikne podpísaný elektronický dokument.

Aby tento postup mohol fungovať musí podpisovacia funkcia (použitá v 2. kroku) spĺňať nasledujúce vlastnosti:

  • Keď podpisujete viac krát ten istý dokument pomocou toho istého privátneho kľúča, elektronický podpis je stále rovnaký.
  • Nikto iný nemôže podpísaním toho istého dokumentu pomocou iného súkromného kľúča vytvoriť rovnaký elektronický podpis ako vy. Práve kvôli tejto podmienke je možné preukázať, že elektronický podpis dokumentu ste vytvorili naozaj vy a nie nikto iný.


Overenie KEP

Verejný (overovací) kľúč slúži na matematické vypočítanie overenia platnosti podpisu. Je uložený v certifikáte jeho držiteľa a ako už samotný názov prezrádza, je voľne prístupný komukoľvek na overenie vytvorených podpisov.

Preukazovanie, resp. overovanie elektronického podpisu je v podstate opačný postup ako pri podpisovaní, kde sa overuje zhoda medzi pôvodným (získaným z podpisu) a nanovo vypočítaným odtlačkom dokumentu.

Podpisovací a overovací kľúč spolu tvoria jedinečný kľúčový pár. Bezpečnosť, a teda aj princíp fungovania elektronického podpisu, je založená na tom, že ku každému podpisovaciemu kľúču existuje práve jeden overovací. Podpisovací kľúč je tajný, teda nesmie sa k nemu dostať nikto iný ako jeho majiteľ. Navyše z overovacieho kľúča, ktorý je verejný, a teda voľne prístupný každému, sa podpisovací kľúč nedá vypočítať.

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem