OBCHOD: TECHNICKÁ PODPORA:
02 / 322 123 11 | store@ardaco.com 02 / 322 123 76 | support@ardaco.com
v prac. dni: 09:00 - 11:00 / 12:00 - 16:00
 
Čo je to KEP?

Elektronický podpis

Elektronický podpis (EP) je technický ekvivalent rukou vytvoreného podpisu. Je to informácia (elektronické údaje) pripojená alebo inak logicky spojená s podpisovaným elektronickým dokumentom, ktorá identifikuje jeho autora (podpisovateľa).

Na základe uvedenej vlastnosti je možné elektronicky podpísané dokumenty postaviť na úroveň papierových dokumentov a identifikovať ich autora (odosielateľa).

Elektronický podpis sa však nenachádza priamo v dokumente (ale je s ním zviazaný), takže po vytlačení dokumentu sa v ňom podpis nenachádza, a tak stráca platnosť podpísaného dokumentu. Elektronicky podpísaný dokument je možné použiť iba v elektronickej forme.


Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) je taká forma elektronického podpisu, kde totožnosť autora KEP (podpisovateľa) je jednoznačne a preukázateľne identifikovateľná, pričom legislatívne je postavený na úroveň úradne overeného podpisu. Tým sa podpisovateľ vyhne nutnosti osobného kontaktu s tým, kto platnosť podpisu overuje (overovateľom).

Pri použití kvalifikovaného elektronického podpisu hovoríme o otvorených systémoch, teda systémoch, kde sa jednotliví účastníci nemusia osobne poznať. Dôvera v pravosť vytvorených podpisov a bezpečnosť systému nie je odvinutá od osobného kontaktu medzi jednotlivými účastníkmi, ale od pravidiel a noriem, ktoré musia byť dodržané pri všetkých procesoch týkajúcich sa kvalifikovaného elektronického podpisu.

Nutnou podmienkou pre dôveryhodnú elektronickú komunikáciu občana s orgánmi verejnej moci je použitie práve kvalifikovaného elektronického podpisu.


EP verzus KEP

Kvalifikovaný elektronický podpis zaručuje:

 • autenticitu - váš podpis je pravý
 • integritu - váš dokument je pravý
  Keď sa vám dostane do rúk dokument podpísaný rukou, nemáte si ako overiť alebo preukázať, že dokument niekto medzitým nepozmenil. Preto sa papierové dokumenty vyhotovujú vo viacerých kópiách.
 • nepopierateľnosť - dokument ste podpísali naozaj vy
  Keď sa vám dostane do rúk podpísaný dokument, nemáte si ako overiť, že dokument podpísala naozaj uvedená osoba. Túto vlastnosť spĺňa iba notársky overený podpis. Použitím kvalifikovaného elektronického podpisu získate väčšiu bezpečnosť bez potreby chodiť k notárovi.

V elektronickom svete je ručný podpis nahradený elektronickým podpisom. To znamená, že keď dokument podpíšete elektronickým podpisom, je to ako keby ste ho podpísali rukou. Oproti ručnému podpisu má však jednu výhodu. Pri overovaní dokumentu, ktorý je podpísaný rukou, viete posúdiť (teda autor podpisu vie posúdiť), či podpis je pravý ale pravosť dokumentu už nie. Elektronický podpis zaručuje aj pravosť dokumentu, a to sa nazýva integrita dokumentu.

Ručný ani obyčajný elektronický podpis ale nezaručujú nepopierateľnosť podpisu. To znamená, že či podpis na dokumente je naozaj váš. Podpis je síce pravý, alebo aspoň tak vyzerá, ale mohol byť sfalšovaný. Ak chcete aby váš podpis na papierovom dokumente bol nespochybniteľný, a teda zaručiť jeho nepopierateľnosť, musíte zájsť k notárovi, ktorý potvrdí váš podpis. V elektronickom svete toto automaticky rieši KEP.


Čo mi prinesie KEP?

Obchodný zákonník ustanovuje rovnocennosť medzi ručne vytvorenou formou a elektronickou formou podpisu. Výhody používania KEP odzrkadľujú výhody elektronickej komunikácie, ktorými sú predovšetkým:

 • časová efektivita (rýchlosť komunikácie) - komunikovať s orgánmi verejnej moci je možné z pohodlia pracoviska alebo domova
 • šetrenie nákladov (úspora na správnych poplatkoch) - legislatíva umožňuje zníženie správnych poplatkov pri komunikácii s úradmi v elektronickej forme. Napr. podania na elektronických službách obchodného registra majú znížené správne poplatky na polovicu oproti tradičnej papierovej komunikácii
 • zjednodušenie procesov (lepšia implementácia) - automatizácia a znižovanie ľudského faktora v organizáciách prevádzkujúcich elektronické služby
 • autenticita, integrita a nepopierateľnosť podpisu (ochrana proti zneužitiu) - jednoznačná identifikácia užívateľa elektronickej služby umožňuje plnú právnu akceptáciu ako v prípade papierovej tradičnej formy.

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem