OBCHOD: TECHNICKÁ PODPORA:
02 / 322 123 11 | store@ardaco.com 02 / 322 123 76 | support@ardaco.com
v prac. dni: 09:00 - 11:00 / 12:00 - 16:00
 
Slovník základných pojmov

Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát (KC) je certifikát určený len pre potreby vytvárania a overovania kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), ktorý sa vydáva len pre fyzickú osobu. V zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise musí byť KC vydaný a uložený na bezpečnom zariadení (SSCD - Secure Signature Creation Device), ktoré musí byť certifikované Národným bezpečnostným úradom SR (NBÚ SR). Zoznam týchto zariadení nájdete na stránke www.nbusr.sk, Tabuľka A: Certifikované SSCD produkty.

Takéto zariadenie s kvalifikovaným certifikátom s privátnym kľúčom na podpisovanie získate u jednej z akreditovaných certifikačných autorít (ACA). Ich zoznam nájdete na stránke NBÚ SR.

Viac informácií nájdete v sekcii AKO ZÍSKAM > Kvalifikovaný certifikát.


Časová pečiatka

Na overenie elektronického podpisu je dôležitý časový údaj, kedy bol podpis vytvorený. Tento údaj sa nazýva časová pečiatka.

Časová pečiatka musí byť vyhotovená dôveryhodným zdrojom času, tzv. serverom časových pečiatok. Ten garantuje, že časová pečiatka bola vytvorená použitím presného času. Nestačí, aby na vyhotovenie časovej pečiatky bol použitý systémový čas vášho počítača. Ten si totiž viete kedykoľvek zmeniť. Ak podpis neobsahuje časovú pečiatku, overuje sa k systémovému času počítača.

Príklady použitia časovej pečiatky:
 • ORSR – časovú pečiatku použiť nemusíte, na úrade ju vkladajú do vášho podpisu až po zaplatení správneho poplatku. Podpis (váš kvalifikovaný certifikát) musí byť platný v tomto čase, nielen v čase, kedy ste dokument podpísali.
 • Súdne podania – do podpisu máte povinnosť vložiť časovú pečiatku. Dokumenty súdneho podania sa môžu použiť aj po čase platnosti vášho kvalifikovaného certifikátu, kedy vám časová pečiatka zaručí platnosť vášho podpisu aj v prípade, že si platnosť kvalifikovaného certifikátu už neobnovíte.

Doba platnosti časovej pečiatky je však tiež obmedzená. Závisí od dátumu, dokedy je platný certifikát časovej pečiatky. Ak chcete zachovať platnosť časovej pečiatky aj po tomto dátume, je potrebné aby ste do podpisu vložili novú časovú pečiatku.


CRL

Zoznam zrušených certifikátov (CRL = Certificate Revocation List) je zoznam certifikátov, ktoré boli zrušené z dôvodu neaktuálnosti údajov na certifikáte, straty zariadenia s certifikátom, úmrtia vlastníka certifikátu a pod.

Pri overovaní KEP môže nastať stav Neúplné overenie, čo je prípad, keď nie je k dispozícii aktuálne CRL k času overovania podpisu.


Podpisová politika

Podpisová politika je súbor pravidiel upravujúcich vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov a určuje parametre podpisu. Podľa vybranej podpisovej politiky sa ďalej určuje, či podpis je kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo „obyčajným“ elektronickým podpisom v zmysle platnej legislatívy.

  • Kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovuje podpisovateľ v súlade s určenou podpisovou politikou.
  • Podpisové politiky pre kvalifikovaný elektronický podpis schvaľuje NBÚ SR.
  • Platnosť kvalifikovaného elektronického podpisu overuje overovateľ vzhľadom na podpisovú politiku, ktorá bola použitá pri jeho vyhotovení.
  • Subjekt, ktorý prijíma dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, určí podpisovú politiku, ktorú akceptuje.
  • Podpisovateľ a overovateľ kvalifikovaného elektronického podpisu použijú tú istú podpisovú politiku.


Certifikačná cesta

Podpisovací kľúč a kvalifikovaný certifikát vydáva fyzickým osobám akreditovaná certifikačná autorita (ACA), ktorá má akreditáciu (certifikát) vydávať kvalifikované certifikáty od koreňovej certifikačnej autority (KCA). Koreňová certifikačná autorita je v hierarchii najvyššou certifikačnou autoritou. Na Slovensku ňou je Národný bezpečnostný úrad SR. Aktuálny zoznam akreditovaných certifikačných autorít nájdete na www.nbusr.sk.

Keď teda vlastníte kvalifikovaný certifikát, vydala vám ho jedna z ACA, ktorej certifikát zase vydala KCA. Táto postupnosť (certifikát KCA - certifikát ACA - kvalifikovaný certifikát fyzickej osoby) sa nazýva certifikačná cesta.

V prípade niektorých používateľských certifikátov existuje viacero certifikačných ciest, pomocou ktorých je možné podpis vytvoriť. V tom prípade je potrebné, aby podpisovateľ vybral správnu certifikačnú cestu v aplikácii na vytvorenie KEP (QSign), inak vytvorený podpis nebude KEP.

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem